Malaysian Night 2011: Hero Wanted

2011 Hero wanted

 

Producer: Wern Chia Chang

Co-producer: Nigel Sim

Directors: Shin Ngam, Jonathan Chin

Performance Managers: Ka-yin Lau, Stephanie Lim

Choreographers: Yi Yang Wong, Min Yunn Lai, Ka-yin Lau, Stephanie Lim, Nigel Sim

Dikir Barat Team: Chern Jie Sim, Jia Lin Chong, Nigel Sim, Xin Ning Chua, Weinan Tai

Secretary: Jia Lin Chong

Finance Manager: Xin Ning Chua

Technical Director: Hui Yen Ong

Design Team: Hui Yen Ong, Min Yunn Lai

Photographers: Zhi Xiong Chong, Justin Chin

Webmaster: HQ

Marketing: Dat Han Cheam

Music Team: Miaw Jyi Sim, Tommy Chiu

Props Team: Brian Fong, Hui Pin Goh, Afiq Kamel, Komala Subramaniam

Stage Managers: Karen Chong, Joshua Tay, Kayla Tan

Costume Team: Kah Ann Fong, Su Lin Oh

Welfare Team: May Ling Lai, Yee Chinn Yap, Ching Lih Chong

Casts:

 

Hero Wanted Actors

 

Watch our official trailer here:

Dances: